Vanliga frågor om attefallshus

När vi samtalar med våra kunder får vi många frågor. Nedan har vi försökt svara på de vanligaste frågorna:

 1. Bygga attefallshus som komplementbyggnad eller komplementbostad?
 2. Hur nära bostadshuset får man bygga attefallshus?
 3. Hur långt från huset får man bygga attefallshus?
 4. Vilket minsta avstånd till tomtgräns får man bygga sitt attefallshus?
 5. Vilken är den maximala bygghöjden för ett attefallshus?
 6. Vilka ritningar behövs för att lämna in en bygganmälan för ett attefallshus?
 7. Får man bygga attefallshus på prickad mark?
 8. Vilken grund ska man välja till sitt attefallshus?
 9. Om tomtgränsen vetter mot allmänning eller allmän väg, vad gäller då?
Har du en Fråga? Kontakta oss

1. Bygga attefallshus som komplementbyggnad eller komplementbostad?

När du ska ansöka om tillstånd för ditt attefallshus så lämnar man in en så kallad bygganmälan. I bygganmälan kommer du behöva ange om du ska bygga en komplementbyggnad eller en komplementbostad. Bygglovsmässigt och regelmässigt är det ingen skillnad på dessa hustyper vid byggande av attefallshus. Båda typerna är befriade från bygglov så länge du bygger enligt attefallsreglerna.

Men byggprocessen skiljer sig mycket beroende på om du ska bygga en komplementbyggnad eller en komplementbostad. Det är logiskt eftersom en komplementbostad byggs för att kunna bo i huset permanent. Det gör att byggreglerna (boverkets byggregler – BBR och EKS) är tuffare att uppfylla. Ska du t.ex. hyra ut ditt attefallshus behöver du bygga enligt denna norm.

En komplementbyggnad däremot har enklare byggregler eftersom du inte planerar att vistas i huset permanent. Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, poolhus, förråd.

De tuffare byggreglerna gör att du nästan alltid behöver en kontrollplan och kontrollansvarig vid byggandet av en komplementbostad. Medans du sällan ska behöva det för enklare komplementbyggnader. Tänk dock på att inmätningen och placeringen av attefallshuset är viktigt att få rätt. Se därför till att huset placeras EXAKT där alla ritningar visat att huset ska stå.

När det kommer till komplementbyggnader vs komplementbostäder så påverkas ditt projekt av till exempel:

 • Tillgänglighetskrav / handikappanpassning
 • Brandregler
 • Fukt, inomhusmiljö och ventilation
 • Isoleringskrav

2. Hur nära bostadshuset får man bygga attefallshus?

Många vill egentligen bygga till sitt befintliga hus med 30 kvm och undrar hur nära sitt bostadshus de får bygga. Reglerna definierar inga exakta avstånd. I praktiken har kommunerna en praxis att den som bygger behöver kunna måla om sitt hus. Det betyder att du behöver separera husen med minst 0,5 – 1 m.

3. Hur långt från huset får man bygga attefallshus?

Många vill bygga ett attefallshus som är så långt borta från bostadshuset att man inte ser huset. I detta fall vill ägaren ofta hyra ut sitt attefallshus och därmed inte bli störd av hyresgästen. Ibland vill man bygga flera hundra meter från bostadshuset. Här är reglerna ganska tydliga. Attefallshuset ska byggas i bostadshusets absoluta närhet. Här finns fall som tagits till Mark- och miljödomstolen som slagit fast att 30 m är någon typ av maxgräns.

4. Vilket minsta avstånd till tomtgräns får man bygga sitt attefallshus?

Minsta avstånd är 4,5 m från tomtgräns. Vill du bygga närmare behöver du grannens tillstånd. Se till att få tillståndet skriftligen så inga meningsskiljaktigheter kan uppstå. Det krävs inte men är en absolut rekommendation.

5. Vilken är den maximala bygghöjden för ett attefallshus?

Attefallsreglerna specificeras tydligt att maxgränsen är 4 m. Det är det utvändiga måttet upp till takets högsta position mätt från medelmarknivån. Diskutera gärna med oss hur du bäst placerar ditt attefallshus på din tomt.

6. Vilka ritningar behövs för att lämna in en bygganmälan för ett attefallshus?

För bygganmälan till kommunen behövs alltid följande ritningar: fasadritningar, planlösning, situationsplan samt sektionsritningar. I vissa fall kan kommunen kräva in ytterligare ritningar, tex om du ansöker som komplementbostad eller om det finns andra specifika själ. Isåfall kan det bli aktuellt med även konstruktionsritningar, vvs-ritningar, energiberäkning.
Vi hjälper normalt våra kunder med de nödvändiga ritningar du behöver. Läs mer om ritningar för ditt attefallshus här.

7. Får man bygga attefallshus på prickad mark?

JA, du får bygga attefallshus på prickad mark.
Vad som räknas som prickad mark specificeras i kommunernas detaljplaner. Mark kan där definieras som “prickad” och då är det svårt att få ett vanligt bygglov. Men eftersom attefallsreglerna står över detaljplanen gör att du får bygga attefallshus på prickad mark.

8. Vilken grund ska man välja till sitt attefallshus?

Valet av grund beror på en mängd faktorer. Läs mer om att välja grund till ditt attefallshus här.

9. Om tomtgränsen vetter mot allmänning eller allmän väg, vad gäller då?

Om du önskar bygga närmre än 4,5 meter från tomtgräns och det inte finns några grannar som kommunen kan kontakta så säger kommunerna som regel alltid nej till din bygganmälan. Det gäller till exempel om ditt hus ska byggas intill allmänning eller kommunal väg. D.v.s. om du har kommunen som granne blir svaret nej.