Vilken grund ska du välja till ditt attefallshus?

Här förklarar vi vilka olika grunder du kan välja mellan till ditt attefallshus samt ger råd angående valet av grund. Nedan finner du de vanligaste grundtyperna.

  • Plintgrund – för hus på bjälklag
  • Krypgrund – för hus på bjälklag
  • Betongplatta – för hus som monteras på plats
Kontakta oss – Vi hjälper dig

Plintgrund

En plintgrund är en typ av grundläggning där betongpelare, kallade plintar, placeras i marken för att stödja och bära upp byggnadens konstruktion.

Våra hus byggs normalt färdiga som ett “skal”. Då konstrueras huset på ett bärande bjälklag och kan därefter transporteras ut till byggplatsen i ett stycke. Vid användning av plintgrund monteras huset ovanpå plintarna, som sedan bär upp huset. Det bärande bjälklaget i huset fördelar lasterna över plintarna på ett effektivt sätt. Nackdelen med plintgrunden är att den behöver ventileras undertill.

Krypgrund

En krypgrund är en typ av grundläggning där ett tomrum skapas mellan marken och byggnadens golvstruktur. Denna konstruktion tillåter tillräckligt med utrymme för att krypa under byggnaden.

Våra hus byggs normalt färdiga som ett “skal”. Då konstrueras huset på ett bärande bjälklag och kan transporteras ut till byggplatsen i ett stycke. Vid användning av krypgrund monteras huset ovanpå balkarna, som sedan bär upp huset. Det bärande bjälklaget i huset fördelar lasterna över balkarna på ett effektivt sätt.

En fördel med krypgrunden är att du kan få en relativt billig men välisolerad grund där markisolering och plastduk tar bort fukt. Dessutom har du välisolerade grundbalkar som skyddar mot att löv och annat organiskt material samlas under grunden. Grundföretaget vi samarbetar med, Tjällden AB, erbjuder endast välisolerade grundbalkar, vilket gör din grund helt fuktsäker. I sitt standardutförande ventileras grunden med ventiler. Den kan dock säljas helt tät med fläkt och går då under benämningen varmgrund. Det är dock en överdriven lösning för ett enklare hus.

Betongplatta (platta på mark)

En platta på mark, även kallad betongplatta, är en typ av grundläggning för byggnader där en enda, kontinuerlig betongplatta gjuts på isolering som ligger direkt på en markbädd. Denna platta fungerar som både golv och grund och bär hela byggnadens belastning.

För dig som vill ha en platta på mark kan våra hus byggas i moduler som transporteras ut på plats och monteras ihop på byggplatsen. Då blir huset billigare eftersom det inte behöver ha ett bärande bjälklag. Det bärande bjälklaget har normalt isoleringen och kan därför tas bort för ett hus som ska byggas på en platta. Isoleringen grävs istället ner i marken, vilket gör att huset får en lägre grundsockel. På så sätt kan du få in mer bygghöjd i dessa hus, vilket är uppskattat för t.ex. attefallshus som har en begränsad yttre bygghöjd på 4 m.

Vilken grund ska man välja till sitt attefallshus?

Ditt val av husgrund kan definieras genom att svara på ett antal frågor som vi rekommenderar att du som kund besvarar.

1. Minska husets värmeförluster

Hur viktigt är isoleringen i huset? Ju bättre isolering du önskar, desto mer talar för platta på mark. Sedan kommer krypgrunden och sist plintgrunden. Isoleringens betydelse beror givetvis på hur huset ska användas. Om du planerar att vistas i huset året runt är det en bra idé med god isolering i grunden eller i bjälklaget.

2. Maximera den invändiga höjden

Hur viktigt är maximal höjd invändigt? Om det är ett attefallshus du ska bygga säger reglerna att du får bygga högst 4 m från mark till utvändig taknock. Plintgrunden ger minst invändig bygghöjd eftersom bjälklaget och isoleringen är ovan mark, samt att du behöver ventilerat utrymme under huset. Platta på mark tillåter maximal bygghöjd eftersom du kan gräva ner denna grund på ett annat sätt än plintgrunden. Däremellan kommer krypgrunden som har högre bygghöjd än plattan men mindre än plintgrunden.

3. Vilka markförhållanden har du på tomten

Markförhållandena spelar roll. Vi rekommenderar oavsett grundtyp att man schaktar bort matjord så att du får en bra undergrund till huset. Sedan lägger man normalt en markbädd med makadam eller liknande. Om du bygger attefallshuset på plan mark blir det givetvis enklare att schakta än om du har en sluttande tomt där du vill bygga. Att bygga på sluttande berg talar för plintgrunden eftersom du då ofta behöver spränga. Man kan dock terrassera en sluttande tomt om man vill ha platta på mark. Platta på mark och krypgrund kräver en plan terrasserad tomt.

4. Pris på själva grundmaterialet

Många tittar på priset på själva grunden, dvs. byggmaterialet för grunden. Då är plintgrunden billigast. Men tänk då på att jämföra med priset för isolering och bjälklag så att du jämför på ett bra sätt. En platta på mark behöver inget bjälklag och därmed blir huset billigare. Man kan säga att man flyttar kostnaden från huset till grunden som sedan grävs ner.

Kontakta oss – Vi hjälper dig