Ritningar till attefallshus

Vi har olika modeller som vi har ritat upp och tillverkar i vår fabrik. Eftersom varje hus produceras utifrån en ritning kan vi göra väldigt många förändringar för varje hus. Vår affärsmodell är att bygga så kallade skalhus. Det vill säga färdiga attefallshus som levereras direkt till våra kunder som ett skal. Huset är komplett i sin yttre konstruktion med tak, ytterväggar, fönster och dörrar. Insidan färdigställer du själv precis som du vill ha det med rum, kök, badrum med mera. Detta håller nere kostnaderna och förenklar processen.

Kontakta oss – Vi hjälper dig

Vi har ritningar för alla produktionsformer av attefallshus

Ritningar för attefallshus som levereras som byggsats eller lösvirke

För de som vill bygga ett attefallshus i byggsats kan vi hjälpa till med ritningen som kunden kan bygga efter. Om vi har färdiga modeller blir det billigt för oss att anpassa dessa utifrån dina önskemål. Inte sällan väljer kunder också att få huset levererat som ett skalhus eftersom de oftast inte kan matcha vårt pris när de väl jämför kvalitetsprodukter vi bygger med.

Ritningar för attefallshus som levereras som färdiga prefab-moduler

Vår affärsidé är att leverera skalhus, men vi kan också leverera prefabricerade moduler som sedan monteras ihop på plats. Man får utsidan helt klar och kan sedan ta nästa steg antingen med en egen byggare som kunden gillar alternativt med en byggare i vårt nätverk.

Ritningar för ett attefallshus

Olika ritningar som kan behövas under byggprocessen. Vi kan bistå med alla ritningar du som kund behöver för att kunna bygga ditt attefallshus. Här nedan nämns ett urval av alla ritningar vi kan tillhandahålla för ditt attefallshus:

 • Bygglovsritningar
 • Konstruktionsritningar för attefallshuset
 • Konstruktionsritningar för grunden
 • Sektionsritningar
 • Planritningar för önskade planlösningar
 • Installationsritning/elritningar
 • VA-ritningar
 • Takritningar för pulpettak och sadeltak

Bygganmälan till kommunen – vilka ritningar behövs?

Kommuner blir mer och mer digitaliserade och har ofta en portal där du kan ladda hem dina historiska ärenden och ritningar. Det gör det lättare för dig att utgå från de ritningar som relaterar till din fastighet och som redan lämnats in till kommunen.

De dokument som behövs när du ska lämna in din bygganmälan kan skilja sig från kommun till kommun men brukar alltid minst vara:

 • Fasadritningar
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan

Ibland kan de även kräva in konstruktionsritningar (grundritningar, vvs ritningar, takstolritningar, energideklarationer med mera)

Övriga dokument som kan krävas är medgivande från grannar (om närmre än 4.5 m) och kontrollplan. Till detta kan det tillkomma olika former av kompletterande handlingar såsom teknisk beskrivning och material och kulörbeskrivningar. Tekniska beskrivningar rör oftast detaljerade delar av en konstruktion. Dessa kan också vara en del av konstruktionsritningarna och då behöver man inte lämna in dessa igen. Material- och kulörbeskrivningar begär vissa kommuner in men ofta är dessa begränsade i detaljplanen. Och eftersom attefallsreglerna står över detaljplanen väljer vissa kommuner att inte ta med dessa som en del av bygganmälan.

Kommunerna har också ofta bra dokumentation hur ritningarna bör vara utformade.

Ritningar för attefallshus med loft

I grundutförandet kommer ett skalhus helt tomt invändigt. Men vi kan både rita upp attefallshuset med loft och sedan bygga loftet om så önskas till en låg kostnad.

Ritningar för dig som vill bygga attefallshuset själv

Våra attefallshus är perfekta för dig som vill bygga huset själv. Då erbjuder vi ett mycket konkurrenskraftigt “skalhus” som du sedan i lugn och ro kan färdigställa när vi har levererat skalhuset till din tomt. Vi ger våra kunder möjlighet att vara med i ritprocessen om du önskar rita ditt eget hus.

Olika typer av attefallshus

Hur du tänker använda ditt attefallshus spelar så klart stor roll för vilka ritningar du behöver.

Tänker du hyra ut ditt attefallshus som bostad ställs helt andra byggtekniska krav än om du ska bygga ett gästhus, poolhus eller förråd. För permanent boende behöver du konstruktionsritningar som uppfyller komplementbostadsnormen medan ett gästhus, garage eller kontor kan byggas som en komplementbyggnad.

Komplementbyggnader behöver vanligtvis inte en kontrollplan med allt vad det innebär, inklusive en kontrollansvarig.

Kontakta oss – Vi hjälper dig